Excuse us!

We have shut down our family tree pages temporarily. We are updating them and will post them again soon with the new tree listing more than 2500 names. For privacy reasons the new pages will only be accessible by users that are registered and have received log-in details. As soon as this becomes available this page will be changed into a registration and log-in page,

Ursäkta!

Vi jobbar f.n. med att uppdatera familjeträdet. Snart med över 2500 namn kommer det att ersätta det gamla som hade runt 800 namn. Det uppdaterade familjeträdet kommer av sekretessskäl att vara skyddat och blir bara tillgängligt för de som har registrerat sig och fått tillträde. Så snart detta är klart kommer denna sida att ändras till en sida för registrering och inloggning.

treeheader